ดูค่าใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นได้ด้วยแชทบอทคำนวณ ROI ของเรา

We created this calculator to help you understand the return on investment your company could see by using Chathero chatbot platform to automate its customer support.

บอกเราว่าการบริการลูกค้าของคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้

หลักการคำนวณ

ขั้นแรกเรานำเอาค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดการคำร้องของการบริการลูกค้า จากนั้นจึงนำเอาจำนวนคำร้องและจำนวนพนักงานที่คุณมีมาคำนวณ จากการรวมตัววัดต่างๆจะทำให้เราทราบค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถประหยัดได้

คำร้องคืออะไร

คำร้องคือการที่มีบุคคลหนึ่งทำการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ คำร้องสามารถเป็นการโทรศัพท์ อีเมล ข้อความทางโซเชียลมีเดีย live chat เป็นต้น

ผลลัพธ์ของคุณ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับ คะแนน ROI ของคุณ!

Get a better ROI with conversational AI